Thông báo v/v bình chọn Đoàn viên ưu tú tham dự lớp Cảm tình Đảng

0

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị (khóa IX) về qui định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên, được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, BCH Đoàn trường tổ chức giới thiệu cho Đảng ủy những sinh viên ưu tú và có đủ các tiêu chuẩn để tham dự lớp Nhận thức Đảng, vậy đề nghị BCH các Chi đoàn K52, 53, 54 khẩn trương họp – bình chọn đoàn viên ưu tú tham dự lớp học Cảm tình Đảng.

Chi tiết thông báo, tải về tại đây.

Các văn kiện cần có trong hồ sơ, tải về tại đây:

+bản tự kiểm điểm 4t(1)

+trích ngang thành tích đoàn viên

+bien ban hop lop (1)

Biên bản bầu chọn các Đoàn viên ưu tú và đề nghị xét cử sinh viên đi học lớp cảm tình Đảng của các chi đoàn phải được gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 30/03/2016.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc, đề nghị các Bí thư chi đoàn liên hệ Văn phòng Đoàn TN – B109, số điện thoại 0438.356.800– máy lẻ 386, 0903400981 gặp đ/c TS. Thành PBT Đoàn trường, chi tiết và download mẫu văn bản tại website: http://doanthanhnien.ftu.edu.vn hoặc fanpage: Đoàn thanh niên ĐH Ngoại thương./.

Share.

About Author

Leave A Reply