TUYỂN SINH NĂM 2016: Thông báo điểm trúng tuyển theo chuyên ngành – Hệ đại học chính quy

0

Phòng quản lí đào tạo trường ĐH Ngoại Thương đã đưa ra thông báo về điểm trúng tuyển theo chuyên ngành – Hệ đại học chính quy năm 2016.

– Sinh viên trúng tuyển vào Mã xét tuyển nào được đăng ký vào ngành/ chuyên ngành tương ứng với Mã xét tuyển đó;

– Sinh viên được đăng ký tất cả các chuyên ngành thuộc Mã xét tuyển đã trúng tuyển;

– Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng cao hơn sẽ không được xét trúng tuyển ở các nguyện vọng khác thấp hơn;

– Sinh viên không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký;

– Sinh viên không đăng ký chuyên ngành sẽ được nhà trường xếp vào học các chuyên ngành thuộc Mã xét tuyển đã trúng tuyển còn chỉ tiêu;

– Điểm trúng tuyển là điểm xác định đảm bảo đủ chỉ tiêu thực tế tuyển sinh theo ngành, chuyên ngành

STT

xét tuyển

Tên ngành Tên

chuyên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển Điểm

trúng tuyển

Ghi chú
1

NTH01

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

A00 27.40
A01 25.90
D01 25.90
D02 23.45
D03 25.90
D04 24.95
D06 24.95

Thương mại quốc tế

A00 26.95
A01 25.45
D01 25.45

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

A00 26.80
A01 25.30
D01 25.30
D03 24.95

Kinh tế và phát triển quốc tế

A00 26.58
A01 25.08
D01 25.08

Luật

Luật thương mại quốc tế

A00 26.45
A01 24.95
D01 24.95

2

NTH02

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

A00 26.80
A01 25.30
D01 25.30

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

A00 26.35
A01 24.83
D01 24.85

3

NTH03

Kế toán – Kiểm toán

Kế toán – Kiểm toán

A00 26.20
A01 24.70
D01 24.70

Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

A00 26.20
A01 24.70
D01 24.70

Tài chính ngân hàng

Tài chính quốc tế

A00 26.20
A01 24.70
D01 24.70

Ngân hàng

A00 25.80
A01 24.30
D01 24.30

Phân tích và đầu tư tài chính

A00 25.80
A01 24.30
D01 24.30

4

NTH04

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

D01 33.03

5

NTH05

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp thương mại

D03 31.77

6

NTH06

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung thương mại

D01 32.31
D04 29.31

7

NTH07

Ngôn ngữ Nhật

Tiếng Nhật thương mại

D01 32.46
D06 29.46
Share.

About Author

Leave A Reply