Cuộc thi tìm hiểu về Kế toán – Tài chính cho sinh viên

0
Kế toán – tên ngành nghề đã quá quen thuộc với nhiều người, cùng tìm hiểu xem bạn biết gì về nghề nghiệp này nhé!

dang

[Giải thưởng]
1 Giải nhất: BỘ SÁCH CAMBRIDGE IELTS 11 QUYỂN TRỊ GIÁ 800.000đ
2 Giải phụ: 55 QUYỂN EBOOK TỪ ALEZAA trong vòng 1 năm

[Cách thức tham dự]
1. Gửi bài thi về hòm mail atsduhocuc@gmail.com với tiêu đề thư [ATS_ Accounting]Tên người tham dự (Trong phần trả lời, ghi rõ Họ tên, SĐT liên hệ, link facebook cá nhân)
2. Nhấn going event tại đường link: fb.com/events/1748685742062548/, share post này và tag tên 3 người bạn

Thời gian dự thi: 8/10-23/10/2016
Thời gian công bố kết quả: 25/10/2016 

[ĐỀ BÀI]
Trắc nghiệm

 1. Doanh nghiệp được tặng một lô đất trị giá 2 tỷ. Chi phí doanh nghiệp bỏ ra để đền bù giải phóng mặt bằng lô đất này là 100 triệu. Kế toán ghi:
  A. Nợ TK 213: 2 tỷ/ Có TK 711: 2 tỷ

  B. Nợ TK 213: 2.1 tỷ/ Có TK 711: 2.1 tỷ.
  C. Nợ TK 213: 2 tỷ/ Có TK 511: 2 tỷ
  D. Nợ tk 213: 2.1 tỷ/ Có TK 511: 2.1 tỷ.
 2. Khoản ứng trước cho người bán, khi lập bảng cân đối kế toán được ghi thế nào?
  A. Ghi tăng “phải thu khách hàng”.

  B. Ghi giảm “phải trả người bán”.
  C. Ghi tăng “trả trước cho người bán”.
  D. Tất cả đều sai.
 3. Kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính theo mấy nguyên tắc?
  A. 3 nguyên tắc.

  B. 4 nguyên tắc
  C. 5 nguyên tắc.
  D. 6 nguyên tắc.
 4. Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (doanh thu sẽ được ghi nhận khi đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền, bán hàng chưa thu tiền cũng được ghi nhận doanh thu)?
  A. Một khoản thu đã thực hiện và đã thu tiền.

  B. Một khoản doanh thu đã thu trước nhưng chưa thực hiện.
  C. Ghi chép bằng việc bán hàng đã thu tiền.
  D. Không phải các trường hợp trên.
 5. Trong tháng 4, doanh nghiệp bán sản phẩm thu tiền mặt 20 triệu, thu bằng tiền gửi ngân hang 30 triệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng chưa thu tiền 10 triệu, khách hàng trả nợ 5 triệu, khách hàng ứng tiền trước 20 triệu nhưng chưa nhận hàng. Vậy doanh thu tháng 4 của doanh nghiệp là bao nhiêu?
  A. 85 triệu

  B. 55 triệu
  C. 50 triệu
  D. 60 triệu
 6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp là?
  A. Bắt đầu từ doanh thu và chi

  B. Dòng cuối cùng trên báo cáo thu nhập
  C. Cả A và B đúng
  D. Cả A và B sai
 7. Để theo dõi và đo lường kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cung cấp thông tin tài chính cần thiệt cho việc đưa ra quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin, theo định nghĩa của luật kế toán, kế toán thực hiện một quá trình gồm có 3 hoạt động chủ yếu:
  A. Thu thập, xử lí và cung cấp thông tin

  B. Xử lí, thu thập và cung cấp thông tin
  C. Thu thập, cung cấp thông tin và xử lý
  D. Thu thập, điều chỉnh và xử lí thông tin
 8. Một doanh nghiệp có tài sản là 500.000.000 đồng và các khoản nợ là 200.000.000 đồng. Giả sử tổng tài sản tăng thêm 200.000.000 đồng và khoản nợ phải trả tăng thêm 100.000.000 đồng trong cùng một kỳ kế toán thì vốn chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ là bao nhiêu?
  A. 400.000.000 đồng

  B. 300.000.000 đồng
  C. 100.000.000 đồng
  D. Tất cả các đáp án trên đều sai
 9. Tài sản trong doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ biến động thế nào?
  A. Không biến động

  B. Thường xuyên biến động
  C. Giá trị tăng dần
  D. Giá trị giảm dần
 10. Mục đích chủ yếu của kế toán tài chính là gì?
  A. Lập các báo cáo tài chính

  B. Ghi chép trên sổ sách tất cả các thông tin về tài sản và vốn của doanh nghiệp
  C. Ghi chép mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách độc lập với nhau
  D. Cung cấp các thông tin tài chính cho người sử dụng

Tự luận

(đơn giá: triệu đồng)

Tài sản   Nguồn vốn  
1.      Tiền gửi ngân hàng

2.       Tiền mặt  

3.      Nguyên vật liệu chính

4.      Hàng đang đi đường

5.      Phải thu của khách hang

6.      Thành phẩm

7.      Tạm ứng

8.      Máy dệt

9.      Xe du lịch

10. Phụ tùng thay thế

11. Vật liệu phụ

12. Nhãn hiệu hàng hoá 

13. Bằng phát minh sáng chế

14. Công cụ, dụng cụ

15. Xây dựng cơ bản dở dang

16. Sản phẩm dở dang

17. Máy nhuộm

18. Tài sản cố định khác

19. Nhiên lieu

20. Phải thu khác

540

700

482

148

120 

86

79

890

200

75

60

600

430

150

430

580

1.300

2.500

140

230

 

1.      Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.      Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản

3.      Vay ngắn hạn

4.      Quỹ đầu tư phát triển

5.      Thuế và các khoản phải nộp

6.      Nguồn vốn kinh doanh

7.      Phải trả người bán

8.      Phải trả công nhân viên

9.      Phải trả khác

10. Lợi nhuận chưa phân phối

160

560

492

240

180

X

200

60

40

Y

Tổng cộng 9740 Tổng cộng  

Tìm X và Y, biết X = 15Y

Bên cạnh cuộc thi về Accounting and Finance, hãy đón chờ thêm 2 cuộc thi về các chủ đề Marketing, Human Resources sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
__________________________________________
Ngày Hội Du Học Úc “PASSPORT TO AUSTRALIA”
◕ 13h30 -16h30, thứ Năm, Ngày 27/10/2016
◕ Tầng 3 VJCC, Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
◕ Event: fb.com/events/1748685742062548/
◕ Email: ats.info@ats.org.vn
◕ Hotline: 04 39745 999
Vui lòng ĐĂNG KÝ THAM DỰ tại: www.ats.org.vn/passporttoaustralia/

 

Share.

About Author

Leave A Reply