MỨC LƯƠNG CÁC VỊ TRÍ NGÀNH MARKETING TẠI VIỆT NAM NĂM 2016

0

Trong thời điểm Marketing là một trong những ngành hút nhân lực nhất hiện nay, mức lương của các vị trí trong ngành cũng rất được quan tâm. Theo thống kê của Adecco Vietnam, tùy vào kinh nghiệm và vị trí, mức lương ngành Marketing giao động khá lớn, từ mức thấp nhất là 8 triệu đồng/tháng đến mức cao nhất lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng.

1a

ADVERTISING

2a

► Account Director
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 6-7 năm
Mức lương: 46,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

► Creative Director
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 60,000,000 – 80,000,000 VNĐ/tháng

► Senior Account Manager
Học vấn: Ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Ngôn ngữ
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 40,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

► Account Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 24,000,000 – 34,000,000 VNĐ/tháng

► Media Production Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

MARKETING

3a

► Brand Manager
Học vấn: MBA
Kinh nghiệm: 7-8 năm
Mức lương: 35,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng

► Marketing Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-6 năm
Mức lương: 70,000,000 – 100,000,000 VNĐ/tháng

► Head of Marketing/ Marketing Director
Học vấn: MBA
Kinh nghiệm: 9-10 năm
Mức lương: 90,000,000 – 120,000,000 VNĐ/tháng

► Digital Marketing Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 36,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng

► Consumer Insight / Market Research Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 32,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng

► Senior Marketing Executive
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 14,000,000 – 18,000,000 VNĐ/tháng

PUBLIC RELATIONS

4a

► Corporate Communication Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Marketing Assistant
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 0-1 năm
Mức lương: 7,000,000 – 10,000,000 VNĐ/tháng

► Corporate Communication Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên, MBA là điểm cộng
Kinh nghiệm: 7-8 năm
Mức lương: 40,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

► PR Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 40,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

FMCG – Food & Beverage / Tobacco

5a

► Head of Sales/Sales Director
Học vấn: Cử nhân trở lên, MBA là điểm cộng
Kinh nghiệm: 9-10 năm
Mức lương: 80,000,000 – 120,000,000 VNĐ/tháng

► Regional Sales Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-6 năm
Mức lương: 45,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► Area Sales Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 25,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Supervisor/ Executive
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Operation/ Analyst
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 25,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng

► Trade Marketing Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-7 năm
Mức lương: 35,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► HORECA/Channel Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 35,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

► Modern Trade Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 45,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► Key Account Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Assistant
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 0-1 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Coordinator
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 0-1 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Senior/Trade Marketing Executive
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 1-3 năm
Mức lương: 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng

► Group Brand Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 7-8 năm
Mức lương: 50,000,000 – 65,000,000 VNĐ/tháng

► Senior Brand Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-6 năm
Mức lương: 40,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► Brand Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

► Assistant/Junior Brand Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng

► Brand Executive
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Mức lương: 10,000,000 – 20,000,000 VNĐ/tháng

(Theo Tomorrow Marketers)

Cuộc thi tìm hiểu về Marketing & Communication đang diễn ra, tham gia để khẳng định bản thân mình ở lĩnh vực này nhé.
Chi tiết cuộc thi: https://goo.gl/JGcsGY

Và đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ với những chuyên gia hàng đầu về Marketing tại Ngày hội du học Úc: “PASSPORT TO AUSTRALIA”
__________________________________________
🔶Ngày Hội Du Học Úc “PASSPORT TO AUSTRALIA”
◕ 13h30 -16h30, thứ Năm, Ngày 27/10/2016
◕ Tầng 3 VJCC, Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
◕ Event: fb.com/events/1748685742062548/
◕ Email: ats.info@ats.org.vn
◕ Hotline: 04 39745 999
Vui lòng ĐĂNG KÝ THAM DỰ tại: www.ats.org.vn/passporttoaustralia/

 

Share.

About Author

Leave A Reply