THÔNG BÁO V/V BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ THAM DỰ LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG

0

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TW ngày 25-07-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học Ngoại Thương; được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức xét giới thiệu sinh viên đi học lớp cảm tình Đảng đợt 26 tháng 3 năm 2017. BCH Đoàn đề nghị các chi đoàn K53, K54, K55 giới thiệu những sinh viên ưu tú và có đủ các tiêu chuẩn sau: (Mỗi Chi đoàn giới thiệu 02 đoàn viên).

Chi tiết thông báo, tải về tại ĐÂY

Các văn kiện cần có trong hồ sơ, tải về tại đây:

  • Bản tự kiểm điểm.
  • Trích ngang thành tích đoàn viên
  • Biên bản họp lớp
  • Biên bản bầu chọn các Đoàn viên ưu tú và đề nghị xét cử sinh viên đi học lớp cảm tình Đảng của các chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/03/2017.Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc, đề nghị các Bí thư chi đoàn liên hệ với thường trực Đoàn thanh niên, P. B109, SĐT: 04.38356800 ( máy lẻ 386) hoặc đồng chí Dương – Ban Tư Tưởng Đoàn thanh niên, sđt: 0907010797.
Share.

About Author

Leave A Reply