ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – 57 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH (Giai đoạn 1960-1972)

0

Ngoại thương của gần 60 năm về trước.
Ngoại thương của ngày hôm nay.
Cùng nhìn lại chặng đường lịch sử – dài bằng cả một đời người, chúng ta đã cùng nhau đi qua.


NGOẠI THƯƠNG | NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Cách Mạng Tháng 8 (1945) thành công đã chấm dứt hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Sau khi giành được độc lập, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ cũng đã bắt đầu quan tâm tới xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và chú trọng giao lưu với bên ngoài. Tuy nhiên sau đó không bao lâu, chúng ta lại bước vào 2 cuộc kháng chiến cứu nước với đầy những vất vả, khó khan.

Trong bối cảnh đó, Ngành Ngoại thương Miền Bắc xã hội chủ nghĩa cùng lúc phục vụ các nhiệm vụ chiến lược, xây dựng hậu phương vững mạnh, duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu, đặt ra đòi hỏi cấp thiết về một lực lượng cán bộ ngoại thương dồi dào và vững vàng.

1960 – 1962 | BỘ MÔN NGOẠI THƯƠNG

Ngành Đại học Ngoại thương ra đời từ ngày 20/8/1960, nhưng thời sơ khai chỉ là 1 bộ môn trong khoa Quan hệ quốc tế do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý về nội dung và trong sự điều hành quản lý chung của trường đại học Kinh tế – Tài chính (thường gọi tắt là trường Kinh – Tài), nay là trường đại học Kinh tế Quốc dân. Thuở ban đầu tiền thân của trường Đại học Ngoại thương chỉ vẻn vẹn có gần 10 giảng viên. Khoá 1 sinh viên đại học Ngoại thương – lớp Ngoại thương của Khoa Quan hệ quốc tế – gồm có 42 người.

Kể từ khi thành lập Khoa Quan hệ Quốc tế vào năm 1960, Bộ môn Ngoại thương- tiền thân của trường Đại học Ngoại thương ngày nay – tồn tại trong khoảng 2 năm, đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình là viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp đào tạo cấp đại học Ngoại thương Việt Nam.

1962 – 1967 | TRƯỜNG CÁN BỘ NGOẠI GIAO – NGOẠI THƯƠNG

Trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương chỉ có 2 khoa: Khoa Ngoại giao và Khoa Ngoại thươngNgoài 2 khoa chuyên ngành còn thành lập thêm 2 bộ môn: Bộ môn Chính trị và bộ môn Ngoại ngữ.

Trường ra đời chưa được bao lâu thì ngày 15/8/1964, Đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc bằng không quân. Cuộc chiến tranh chống Mỹ ngày càng quyết liệt về quy mô và mở rộng phạm vi trên toàn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam.

Thầy trò “gồng gánh” đưa nhau về nơi sơ tán. Chỉ trong 3 ngày toàn trường đã di dời xong toàn bộ cơ sở Láng Thượng về nơi sơ tán an toàn.

Tới nơi sơ tán, các cán bộ, giảng viên và sinh viên bắt tay ổn định nơi ăn, ở và học tập. Tất cả sinh viên đều tích cực tham gia xây dựng trường sở. Do sự nỗ lực vượt bực của cán bộ – giảng viên và sinh viên, nên chỉ chưa đầy nửa tháng, trường đã tiếp tục thực hiện kế hoạch của năm học.

Như vậy, từ năm 1967 trường Đại học Ngoại thương mới chính thức ra đời, với tên là trường Ngoại thương.

1967 – 1972 | TRƯỜNG NGOẠI THƯƠNG

Bước vào năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta càng quyết liệt hơn. Đế quốc Mỹ ngày càng điên cuồng hơn với chiến dịch tấn công, đánh phá và ném bom miền Bắc.

Cuộc sống của Thầy và Trò trường Ngoại thương ở nơi sơ tán gặp nhiều khó khăn. Sau khi chia tách thành 2 trường độc lập, Bộ Ngoại thương cũng đã quan tâm hơn tới trường Ngoại thương, đặc biệt về mặt nhân sự, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của trường và có những chỉ đạo và hỗ trợ thích hợp.

Mục tiêu, yêu cầu của trường được xác định là: Trường Ngoại thương có nhiệm vụ đào tạo ra những cán bộ nghiệp vụ Ngoại thương, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, thành thạo ngoại ngữ, có sức khỏe tốt để công tác ở trong nước và cả ngoài nước.

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, nhà trường củng cố bộ máy và thành lập các khoa giảng dạy. Công tác giảng dạy bắt đầu được đẩy mạnh trên cơ sở tăng quy mô và loại hình đào tạo. Từ cuối năm 1969, quy mô tuyển sinh hệ chính quy tăng từ 50 sinh viên lên 75 – 100 sinh viên cho mỗi khóa. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ ngắn hạn về nghiệp vụ kinh doanh XNK, các lớp tại chức…

[Còn nữa]

 

Share.

About Author

Leave A Reply