ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – 57 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH (Part 2)

0

hí
1972 – NAY | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Trực thuộc Bộ Ngoại thương trong thời kỳ này gồm có các trường: trường Ngoại thương, trường Cán bộ Ngoại thương và trường Bổ túc văn hóa tập trung. Để tập trung quản lý và đào tạo cán bộ cho ngành Ngoại thương, Bộ đã quyết định hợp nhất 3 trường thành trường Đại học Ngoại thương. Ngày 21/9/1972, tên Trường Đại học Ngoại thương được gọi chính thức bằng văn bản.

Trong giai đoạn này, trường Đại học Ngoại thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ phục vụ cho xây dựng đất nước sau chiến tranh, hàng năm được Nhà nước giao cho trường Đại học Ngoại thương chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 100 – 150 chỉ tiêu. Số sinh viên đầu vào có điểm thi tuyển sinh cao.

Cùng với công tác đào tạo và tham gia vào các hoạt động xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trường Đại học Ngoại thương đã tích cực đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng cở sở vật chất.. Tham gia vào công tác xây dựng, Nhà trường đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên và sinh viên tham gia lao động ở công trình Nhà B một cách an toàn và có hiệu quả.

NGOẠI THƯƠNG – MỞ CỬA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Năm 1985, trường Đại học Ngoại thương có 11 bộ môn và 2 Khoa chuyên môn. Trong 11 bộ môn, có 2 bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng là Bộ môn Mác – Lê nin và bộ môn Thể dục – quân sự, 5 bộ môn trực thuộc Khoa Nghiệp vụ và 4 môn ngoại ngữ trực thuộc Khoa Ngoại ngữ.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, giáo viên của nhà trường vào năm 1985 có trên 206 người, đội ngũ cán bộ giảng dạy là 82 người với 100% là đào tạo đại học và trên đại học.

Theo số liệu thống kê, đến năm 1985, nhà trường đã cung cấp cho ngành ngoại thương 3.774 cán bộ có trình độ đại học, trong đó 1.681 cán bộ tốt nghiệp hệ Kinh tế Ngoại thương, 599 hệ phiên dịch, 101 hệ tại chức, 540 kỹ sư ngoài ngành, 452 các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại thương và ngoại ngữ.

Năm 1994, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, đào tạo Nghiên cứu sinh. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Nhà trường.

Với những cố gắng và thành tích đạt được trong giai đoạn năm 1986 – 1987, trường Đại học Ngoại thương đã vinh dự được Nhà nước phong tặng:
– Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1985
– Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 1990;
– Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 1995;
– Và nhiều Huân chương, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân trong trường.

NGOẠI THƯƠNG | ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1998 là năm đánh dấu bước ngoặt của trường Đại học Ngoại thương bởi từ năm này trở đi, nhà trường chính thức được phép đào tạo 3 ngành, đó là: ngành Kinh tế – chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; ngành Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Ngành tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

Ngoài ra, các hội thảo quốc tế, hội thảo cấp quốc gia cũng thường xuyên được nhà trường tổ chức.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong giai đoạn này đã phát triển đột phá. Nhà trường đã làm việc và ký kết với nhiều trường Đại học ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung quốc, Úc và Pháp về trao đổi tài liệu, cùng xây dựng chương trình, học tập kinh nghiệm quản lý đào tạo theo tín chỉ, cùng tổ chức hội thảo khoa học.

Đây cũng là một yếu tố góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường tại Cơ sở II. Từ cuối năm 2006, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự chủ về cơ sở vật chất, về khuôn viên, về giảng đường.

Giai đoạn 2005 – 2010, có thể nói là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện của trường Đại học Ngoại thương.
11

NGOẠI THƯƠNG | TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Tầm nhìn phát triển của trường Đại học Ngoại thương là đến năm 2030 trở thành đại học trọng điểm quốc gia, nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của khu vực, có lĩnh vực hoạt động đa dạng. Trường bao gồm các trường trực thuộc, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường phổ thông chất lượng cao. Trụ sở chính của trường đặt tại Hà Nội. Mạng lưới các cơ sở đào tạo của trường đặt tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước và ở nước ngoài.

Web

Share.

About Author

Leave A Reply