CÔNG VĂN PHÁT TRIỂN ĐẢNG THÁNG 1/2018

0

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TW ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương; được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức giới thiệu, xét kết nạp Đảng cho sinh viên K53, K54, K55 và K56. Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn giới thiệu cho Đảng ủy những sinh viên ưu tú và có đủ các tiêu chuẩn sau (Mỗi chi đoàn giới thiệu 01 đoàn viên):

  1. Có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.
  2. Về phẩm chất chính trị đạo đức: Nhận thức và động cơ phấn đấu của Đảng đúng đắn; có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm; gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Lớp, Hội sinh viên, Câu lạc bộ.
  3. Về học tập: là sinh viên đại học Ngoại Thương khóa K53, K54, K55, K56; có điểm trung bình chung hai học kỳ gần nhất từ 7.5 trở lên (Không có môn học nào phải học lại).
  4. Hồ sơ đề nghị xét đoàn viên vào Đảng gồm:

(Theo mẫu gửi kèm trên website Đoàn thanh niên: doanthanhnien.ftu.edu.vn)

*Lưu ý: Tất cả giấy tờ đựng trong bìa hồ sơ

Căn cứ vào công văn này, Ban chấp hành các chi đoàn nghiên cứu, vận dụng và thực hiện cho phù hợp với điều kiện của chi đoàn để xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng và theo dõi thông tin hướng dẫn trên website http://doanthanhnien.ftu.edu.vn/category/chi-bo-sinh-vien/.

Hồ sơ giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị xét kết nạp Đảng của các chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 22/01/2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí Bí thư chi đoàn, Chủ tịch CLB phản ánh về thường trực Văn phòng Đoàn TN – B109, số điện thoại 02437751024 – máy lẻ 388 (hoặc liên hệ đồng chí Thủy Tiên – Chi bộ Sinh viên I theo số điện thoại: 01252057716)

Share.

About Author

Leave A Reply