CÔNG VĂN ĐỀ CỬ ĐOÀN VIÊN THAM GIA HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG

0

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 294-CV/ĐU, ngày
21/3/2019 của Đảng Bộ khối Các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về qui định cụ thể thi
hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên, được sự đồng ý của Đảng ủy
Nhà trường, BCH Đoàn trường tổ chức giới thiệu cho Đảng ủy những sinh viên ưu tú và có
đủ các tiêu chuẩn để tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vậy đề nghị BCH các Chi
đoàn nêu trên khẩn trương họp – bình chọn đoàn viên ưu tú tham dự lớp học Cảm tình
Đảng, cụ thể
Số lượng: Mỗi chi đoàn cử tối đa: 02 đoàn viên
1. Về phẩm chất chính trị đạo đức:
– Gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác;
– Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường;
– Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Chi đoàn, Câu lạc bộ
2. Về học tập:
– Là sinh viên đại học Ngoại Thương Khóa 56,57,58 và sinh viên các khóa thuộc khoa
Đào tạo quốc tế.
– Có điểm trung bình chung các học kỳ từ 7.0 trở lên (Không có môn học nào phải học lại,
không có học kỳ nào dưới 6,5).
3. Hồ sơ đề nghị xét đoàn viên vào Đảng gồm:
– Biên bản họp chi đoàn
– Bản tự kiểm điểm
– Trích ngang thành tích cá nhân
Căn cứ và hướng dẫn này BCH các chi đoàn nghiên cứu vận dụng thực hiện cho phù
hợp điều kiện của chi đoàn.
Biên bản bầu chọn các Đoàn viên ưu tú và đề nghị xét cử sinh viên đi học lớp cảm tình
Đảng của các chi đoàn phải được gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 20/05/2020.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc, đề nghị các Bí thư chi đoàn
liên hệ Văn phòng Đoàn TN – B109, số điện thoại 0904993489 gặp đ/c Trà, chi tiết và
download mẫu văn bản tại website:
http://doanthanhnien.ftu.edu.vn/category/vanban/mauvanban .

Share.

About Author

Leave A Reply