CÔNG VĂN PHÁT TRIỂN ĐẢNG

0

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TW ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về
thi hành Điều lệ Đảng; Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại
trường Đại học Ngoại thương; được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành
Đoàn trường tổ chức giới thiệu, xét kết nạp Đảng cho sinh viên K56, K57 và K58. BCH
Đoàn trường đề nghị các chi đoàn giới thiệu cho Đảng ủy những sinh viên ưu tú và có đủ
các tiêu chuẩn sau:

1. Về phẩm chất chính trị đạo đức: Nhận thức và động cơ phấn đấu của Đảng đúng đắn; Lập
trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng: Có lối sống lành
mạnh, được tập thể tín nhiệm; Gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác; Chấp hành
tốt nội quy, quy chế của nhà trường; Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Lớp, Hội
sinh viên, Câu lạc bộ.
2. Về học tập: Là sinh viên đại học Ngoại Thương Khóa 56, 57, 58; Có điểm trung bình
chung các học kỳ từ 7.5 trở lên (Không có môn học nào phải học lại, không có học kỳ nào
dưới 7.0).
3. Hồ sơ đề nghị xét đoàn viên vào Đảng gồm:
 Giấy chứng nhận tham dự lớp nhận thức về Đảng (bản photo) ;
 Biên bản họp chi đoàn;
 Bản tự kiểm điểm;
 Lý lịch đoàn viên;
 Bảng điểm (lấy đến kỳ học gần nhất);
 Bản photo bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận;
 Giấy đăng kí tạm trú tạm vắng (với các bạn sinh viên tạm trú tại HN) bản photo;
 Địa chỉ tải hồ sơ: doanthanhnien.ftu.edu.vn

Căn cứ vào công văn này, Ban Chấp hành các chí đoàn nghiên cứu vận dụng và thực
hiện cho phù hợp với điều kiện của chi đoàn để xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng và
gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 16/05/2019.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc, đề nghị các đồng chí Bí thư
chi đoàn phản ánh về Văn phòng Đoàn B109 (hoặc liên hệ đồng chí Đỗ Thu Trà –
0904993489)

 

Share.

About Author

Leave A Reply